Close

26/01/2010

CEO püfleri 1 Personel Performansı

CEO püfleri  1:  Etkili bir lider personel performansını nasıl artırır?
Devir Korkmazhan, PR Tanıtım Uzm.

“CEO püfleri” yazı setinin ilk kısmında etkili bir liderin personel performansını artırma yönünde  izleyebileceği hedeflerini özetlemeye çalışacağım.

  1. Personelin işletmeye bağlılığını sağlamak: Bu hedefi birinci derecede önemli bulmaktayım. Çünkü her şeyden önce işletmeye bağlı olmayan bir personelin, o işletmede göstereceği herhangi bir performansı da söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum! Yani  “ne vakit işten atılacağım? ya da  ayrılacağım?” gibi kaygılar taşıyan insanlar sağlıklı bir iş performansı gösteremezler. Bu yüzden de öncelikle; gerek güvence açısından sosyal sigorta, ihtiyat sandığı vs. yatırımları gerekse bir takım sorumluluklar vermek açısından ya da işletme ile personel arasında sözleşme yaparak olsun, personelin işletmeye ait olduğu ve işe güvenli bir bağlılık duyugusunu sağlamak gerekmektedir. Bu ilk önemli iştir.
  2. Personel ve Yönetici arasında dürüstlüğü sağlamak: Herhangi bir karşılaşılan sorunda bunu hem yönetici olarak personeline, hem de personel olarak yöneticiye gizlenmeden bildirilmesi gerekmektedir. Çünkü bazı sorunlar gizlenirse çok daha ciddi sarsıntılar yaşanabilir. Bu da karşılıklı güveni sarsacaktır ve performansı her iki taraf için de otomatikman düşürecektir. Bu yüzden iş hayatında dürüstlük önemli prensiptir. Fakat bunu önce liderin kendi pratiklerinde göstermesi gerekir ki personel de teşvik edilmiş olsun.
  3. Personelin karar alma süreçlerine katılımını sağlamak: Karar alma süreçlerine katılabilen bir personel olgunluk, sorumluluk, risk alma, fikirlerini paylaşma, yardımcı olma ve aidiyet vs. açısından gelişecektir. Bunlar da performansı bire bir yükseltecektir.
  4. Uzman personele sahip olmak:  Profesyonel personele sahip olmak ve personelinizin uzmanlaşmasına olanak ya da fırsatlar tanımak. Uzman işini bilen kişilerin müşteriyle muhatap olması, işlerinde başarı sağlaması ve her şeyden önce kendine güven ve de yeterlilik hissetmesi açısından önem taşımaktadır. Bunlar işletmeye saygınlık ve başarı getirecek olan unsurlardır. Uğraşılan işle ilgili tüm gerekenlerin ve detayların bilinmesi  veya öğrenilmesi yani uzmanlaşan birey; kendine güvenen ve yeterli hisseden olarak daha yüksek performans gösterebilecek ve işine daha sıkı sarılabilecek bir personeldir.
  5. Sürekli gelişimi sağlamak: Teknoloji/ iş dünyası/personel performansı/Profesyonelleşmek gibi durmadan gelişen bu değişikliklere uyum sağlamak için sürekli gelişebilmek ve yenilenebilmek gerekmektedir. Çünkü bunlara uyum sağlayamayan bir işletme veya personel ayakta duramaz! Yeni bilgiler öğrenerek kendini ve becerilerini geliştiren bireylerin  hem işletmeye bağlılığı, hem kendine güveni, hem de iş yapma isteği birlikte artacaktır. Böylece diğer personeller de bundan olumlu etkileneceklerdir. Birbirlerini örnek alan personeller hem kendinlerini daha iyi hissedecekler, moralleri yükselecek ve yine buna bağlı olarak da iş performansları artacaktır.
  6. Yeni hedefler geliştirmek: Geliştirdiğimiz hedefleri belirli zaman süreçlerinde kontrol etmek, faydasını değerlendirmek ve gerekiyorsa ya da yetersiz olanlar varsa yeni hedefler geliştirmek gerekmektedir. Bu sürece yine personelin de katılımı sağlanabilir. Örneğin; personel performansının artması için neler yapılabileceğini yine personele sormak ve onlardan geri bildirim almak muhakkak faydalı olacaktır.

Bu yazı setinin ikinci bölümünde tekrar görüşmek üzere, başarıyla kalın…

Leave a Reply