Close

26/01/2010

CEO Püfleri 2 Aidiyet Duygusu

CEO püfleri 2: Personelin iş yerine aidiyet duygusu nasıl sağlanır?
Devir Korkmazhan
, PR Tanıtım Uzm.

“CEO püfleri” yazı setinin ikinci kısmında kurumsal güçlü bir yapının önemli değerlerinden birisi olan “aidiyet” duygusunun sağlanmasından bahsedeceğim.

Personelin kendini iş yerine ait hissetmesini ‘aidiyet duygusunu’ oluşturmak için hedefler:

  1. Etkin bir ekip kurmak: Hedeflerimize ulaşmanın en iyi yolu etkin bir ekip kurarak birliktelik ruhu içerisinde performansın artmasını sağlamaktır. Bunu lider olarak hem kendinize ve hem de gurubunuza güvenerek gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
  2. Sıcak ortam sağlamak: Bir işletmede işgörenlerin başarısının  yüksek ölçüde,  söz konusu işletme için personelin ne düşündüğüne bağlı olduğunun kanaatindeyim. Mesela, size yakın ilgi gösteren meslektaş ve amirlerle çalışmak kendini o iş yerinin bir parçası olarak hissetmek kişinin aidiyet duygusunu güçlendirecektir. Böylece personeliniz işini sahiplenecek ve daha yüksek performans gösterecektir.
  3. Otonomi vermek: personelin kendi kendisine güvenmesi ve başarıyı bizzat yaşayabilmesi için ona gerçekleştirebileceği seviyelerde; kendi hedeflerini belirleyebilmesi, bunlara yönelik planlar yaparak işlerini nasıl gerçekleştirebileceğini seçebilme, yetki ve imkanlarını vermek gerekmektedir. Böylece sorumluluklar alan personel, iş yerinde kendisinin önemini hissedecek, daha akılcı kararlar alabilecek ve başarılı oldukça da daha çok başarı için bilinçli bir şekilde çaba sarf edecektir.
  4. Tatminkar ücret: İşinin karşılığını hak ettiği bir şekilde tatmin edici olarak alabilen ve dolayısı ile yaşam standardını yükseltme imkanı bulabilen bir personel,  etkili  bir şekilde işine de motive olacaktır.
  5. Statü: Personelin yapmakta olduğu işinden saygı görmesi ve buna bağlı olarak bir takım ayrıcalıklara sahip olabilmesi örneğin; özel davetler, konferanslar, seminerler, toplantılar vs. gibi kişinin statü ihtiyacını da tatmin edeceğinden, performans için yine önemli  bir gerekçedir. Kendini iş bağlamında daha saygın, önemli, itibar gören ve sorumluluk hisseden birey daha aktif davranacaktır.

Bu yazı setinin üçüncü bölümünde tekrar görüşmek üzere, başarıyla kalın…

One Comment on “CEO Püfleri 2 Aidiyet Duygusu

[…] yazı setinin ikinci bölümünde tekrar görüşmek üzere, başarıyla […]

Reply

Leave a Reply