Close

26/01/2010

CEO püfleri 3 Etkin Ekip

CEO püfleri 3: Etkin ekip kurmak için nasıl bir eylem planı hazırlanmalı?
Devir Korkmazhan
, PR Tanıtım Uzm.

“CEO püfleri” yazı setinin üçüncü kısmında etkin bir ekip kurmak için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Etkin bir ekip kurmak için öncelikle bir eylem planı hazırlamalı ve bu planı test ederek eksikliklerini giderdikten sonra uygulamaya başlamalıyız. Hedefimiz  için eylem planı:

  1. İlk olarak ulaşılacak hedefimiz nedir?  Ve neden bu hedefe ihtiyaç vardır? Şeklindeki konuları açıklığa kavuşturun. Örneğin hedefiniz personel performansını arttırmak olsun. Bunun neden gerektiğini? Bu sayede işletmeye ve personele ne gibi avantajlar sağlanacağını? anlatıp, buradaki amaç, prensip ve ana hedefe ulaşmaktaki ara hedeflerin tüm ekibe iyi bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Burada Algılanan Avantaj Dengesini (A.A.D.) kullanınız. Çünkü personelin işletmenin kendilerinden tam olarak ne istediğini? Bunun karşılığında personelin neler kazanabileceğini? Avantajlarının neler olacağını önceden bilmesi bireylerin bilinçli olarak daha yüksek performans gösterme çabasına girmelerini sağlayacaktır.
  2. Ortak kararlarla görev dağılımı yapmak: Kendinize ve personelinize güvenerek işi ortak kararlarınızla paylaşmak dengeli bir görev dağılımı gerçekleştirmek başarıyı ve taktiri getirecektir. Böylece koordineli bir şekilde iş başarısı sağlanacaktır. Bu her iki taraf için de önemli ölçüde stresi azaltacaktır.
  3. Etkili geri bilgilendirmeyi sağlamak: Güçlü ve güçsüz yanlarınızın, fırsat ve tehditlerin konuşulması ve değerlendirilmesi, performans için çok önemli bir anahtardır. Bu grup ve işletme olarak kendinizi tanımanızı, nelere ihtiyacınız olduğunu bilmenizi ve sürekli gelişebilmeniz açısından büyük faydalar sağlayacaktır.
  4. Yaratıcılığı geliştirmek için Grup Keşif Tekniğini (G.K.T.) kullanmak: Burada sözel veya bedensel olarak yapılabilecek herhangi bir eleştiriye kesinlikle izin vermeden, sorgulama ve dinleme sonucu keşfin ortaya çıkmasını sağlayınız. Eleştirileri ise değerlendirme aşamasında dikkkate alınız.  Düşünceyi geliştirmek için birlikte çaba sarf etmelisiniz. GKT’nin avantajı her iki tarafı da etkili çözümlere ulaştırmasıdır. Örneğin işletmenizin bir problemi olduğunda gerek personel gerekse siz Ne için? Ve Nasıl? Gibi soruları sorarak esas sorunun ne olduğunu ve bunun nasıl çözülebileceğine dair önemli ipuçları elde edebilirsiniz. GKT.  keşvi teşvik ederek sorunlara çok kolay çözüm bulmayı sağlar.
  5. Etkili sorgulama için açık soruları kullanın: Ne? Ne için? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Kim?  Sorgularıyla sorunu birlikte çözmeye çalışınız. Burada da kesinlikle eleştiriye yer vermeden öncelikle soruları sırayla takip ederek uygulama yapınız. Fakat dikkat edilmesi gereken husus ekip liderinin bütün soruları sadece kendisinin sormamasıdır. Aksi taktirde yönlendirme olur ve yanlış sonuçlara varılır. Bu yüzden olayı sorgulama kısmına personeli de dahil ederek gerçekleştiriniz. Herkesi katılmaya ve fikirlerini sunmaya teşvik ederek etkili çözümlere ulaşmaya çalışınız.
  6. Değerlendirme ve tespit toplantıları: Hafta sonları hafta içi yapılan işlerin değerlendirilmesi şeklinde toplantıların yapılmasını, hafta başlarında ise hafta içerisinde yapılması gerekli işlerin tespiti şeklindeki toplantıların yapılmasını sağlayınız.
  7. Elemanlarınızı destekleyici tarzda adapte ediniz: Örneğin personele her yıl başında çift maaş vererek, yanında işinde yazılı takdir belirten ve iyi yıllar dileyen kartlar verebilirsiniz.
  8. Başarıları takdir ediniz  ve ödüllendiriniz: Örneğin yıl boyunca yüksek performans gösteren ve başarılı olan personeli yılın personeli olarak seçip yılda bir kez olmak üzere hediye olarak  bir otelde 3 günlüğüne 2 kişilik bir tatil ile ödüllendirebilirsiniz.
  9. Başarısızlıkları cezalandırınız: Çalışmalara aktif bir şekilde katılmayan personelin maaşından kesin veya gruptan çıkarınız. Çünkü aktif olmayan kişiler çok geçmeden diğerlerini de olumsuz etkileyeceklerdir.
  10. Eylem planını kontrol ediniz:  Uygulama esnasında planınızın gidişatını belirli sürelerde kontrol etmeyi unutmayınız.

Başarıyla kalın…

One Comment on “CEO püfleri 3 Etkin Ekip

[…] yazı setinin üçüncü bölümünde tekrar görüşmek üzere, başarıyla […]

Reply

Leave a Reply